Zonterapi som komplement till traditionell sjukvård
När Anette Larsson tog över sin föräldragård 1990 började hon fundera över hur hon skulle kunna utnyttja den naturskönt belägna gården för olika ändamål. I dag har hon startat Naturzonen i Wismhult där hon bland annat tar emot ett antal långtidssjukskrivna för rehabilitering.
Anette jobbade tidigare som undersköterska men utbildade sig 1997 till zonterapeut. Därefter har hon läst in 80 poäng i basmedicin och också gått en utbildning till reflexolog. Till skillnad från zonterapin, där behandlingen utgår från nervändarna i fötterna, arbetar man som reflexolog med hela kroppen, förklarar hon.
_ Genom zonterapin kommer jag i och för sig åt hela kroppen inifrån genom de tusentals nervbanor som samlas just i fötterna, men med reflexologin kan jag också jobba med kroppen utifrån. Många gånger ger jag också litet bindvävsmassage som är ett bra komplement till zonterapin.

Som zonterapeut känner Anette Larsson att hennes erfarenhet som undersköterska i 20 år är en stor tillgång. Men hon skulle önska att zonterapin inom den traditionella sjukvården också sågs som ett komplement eftersom hon anser att båda behövs. Fortfarande är zonterapin inte riktigt accepterad inom vården i Sverige men i många andra länder ser det helt annorlunda ut.
_ I Danmark till exempel har zonterapi blivit allmänt accepterad på ett helt annat sätt än här. Där finns det i dag cirka 2 000 zonterapeuter till skillnad från Sverige, där vi är ett 100-tal.

Men intresset har börjat öka enligt Anette och hon har också haft en del EU-projekt på företag. Just nu jobbar hon tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Falkenberg på ett EU-projekt för långtidsarbetslösa där också Försäkringskassan är inblandad. De långtidsarbetslösa kommer till Naturzonen tre dagar i veckan för olika aktiviteter, där förutom terapin också naturen runt omkring har en positiv effekt.
- Men framöver skulle jag gärna vilja ta emot långtidssjuka här redan i det första skedet, för det är då de behöver komma bort från både jobbet och hemmamiljön ett tag, menar Anette. Just nu håller en arkitekt på att planera för en ombyggnad av ladugården och där skulle man kunna inreda ett antal rum för boende.

NaturZonen

Bransch:
Friskvård

Telefon: 034531185


Email:
naturzonen@swipnet.se

Adress:
NaturZonen
Wismhult 105
31497 Torup

| 13 SENASTE FÖRETAGEN